Drop into the talent gap

Te veel talentvolle jongeren vinden het moeilijk hun weg te vinden binnen het reguliere onderwijs. Voor sommigen betekent dit zelfs dat ze thuis ‘op de bank’ komen te zitten.

ConnEQt helpt deze jongeren weer blij te worden en goed te functioneren in een voor hun overweldigende maatschappij. Deze jongeren dragen vaak een zware rugzak, waarbij ze hun toekomstperspectief, of de weg ernaartoe niet meer zien. ConnEQt biedt een passend programma, waardoor deze talentvolle jongeren hun plek weer kunnen innemen in de maatschappij.

Door zorg en educatie te verbinden in een veilige omgeving helpt ConnEQt ieder kind met een traject op maat.

Bekijk het van elke kant. Wat levert dit Stadsexperiment de stad op?

Level Up!

Level Up! helpt jongeren spelenderwijs te ‘leren leren’ (metacognitieve vaardigheden). Het Model Meervoudige Intelligentie (Gardner) en de Hiërarchie der Behoeften (Maslow) liggen aan de basis. Elk level heeft zijn eigen uitdagingen. Eerst wordt gewerkt aan soft skills en zelfontwikkeling. Daarna kan opnieuw worden gestart met een opleiding of arbeid. Past dit niet? Dan kan verder worden gewerkt aan ondernemerschap.

ONTmoeten

In de eerste fase van het programma leren de drop-outs om te ONTmoeten. Het ONTmoeten van alle opgelopen trauma’s, het ONTmoeten van vaak zelf opgelegde doelen, maar ook het ONTmoeten van gelijken. Vaak komen deze kinderen/ jongeren hierbij al tot veel inzichten en is de volgende stap richting de maatschappij dichterbij dan ze denken.

Gamification

Level Up! is een ontwikkelingsroute gebaseerd op de principes van gamifacation en is ingericht om een jongere van drop out te begeleiden naar een talentvolle deelnemer aan de maatschappij.

Partners in dit experiment

ConnEQt Sittard-Geleen werkt in nauwe samenwerking met ConnEQt Eindhoven, waar dit programma al 3 jaar succesvol loopt.

Ook deze experimenten maken onze stad

Het zijn de Stadsexperimenten die Stadmakers verbindt. Een Stadsexperiment kent vele gezichten, maar maakt de stad altijd beter, aantrekkelijker, groener, leuker. Vul maar in. Hieronder zie je experimenten die in beweging zijn. Welk volgend Stadsexperiment zie jij voor je? Laat het ons weten.

Huts Spot

Huts Spot

Ontdek je creatieve zelf en experimenteer met ...

Contactinformatie

info@stadslabssittardgeleen.nl
Markt 34, 6161 GJ Geleen

Volg ons

Doe mee of stel jouw vraag

1 + 7 =