Een nieuwe wind door de Geleense binnenstad

Het Verspreide Paleis

Een nieuwe wind woei voor het eerst door Geleen op zaterdag 2 april op en rond de markt. De open dag van Het Verspreide Paleis, bedacht door New Urban Networks, bracht bewoners en ondernemers samen in gesprek. Met als resultaat: mooie reacties en prachtige eigen ideeën om het Geleense centrum te verbeteren. Voor een impressie bekijk je de video van Out of the Box TV.

 

Verfrissende ideeën voor het centrum

De inwoners van Geleen hebben een sterke mening over hun stad: hoe het centrum nu is en wat er zou moeten verbeteren. Die meningen werden direct op de markt gedeeld en achtergelaten in de ideeënbus. Veel gehoorde ideeën zijn:

  • Meer groen in de stenige binnenstad
  • Niet alleen winkels maar ook andere functies
  • Een (t)huiskamer waar men elkaar kan ontmoeten, kan kaarten, schilderen of handwerken (breicafé)
  • Een theater, bioscoop of bibliotheek
  • En meer leuke plekken voor tieners en jongeren

Er werd ook de vraag gesteld of dit soort ‘inspiratiedagen’ vaker georganiseerd konden worden zodat nog meer mensen erover de binnenstad gaan nadenken en zich gaan verdiepen in de ideeën.

Vergroening van de Geleense binnenstad

Tijdens de workshops werd er dieper ingegaan op de ideeën met onder andere de vergroening van de openbare ruimte en het creëren van fijne zit- en ontmoetingsplaatsen in het groen. Maar ook het aantrekkelijker maken van de binnenstad door bijvoorbeeld een opknapbeurt van de gevels en het toevoegen van Geleen-eigen, iconische functies als trekpleister, zoals een huis van de industrie, in samenwerking met de Brightlands Chemelot Campus, werden in detail benoemd en beschreven.

Het idee om van Geleen de meest circulaire samenleving te maken, ondersteund door de verbinding met de campus, werd met enthousiasme begroet. Daarnaast lijkt het aantrekken van jongeren, studenten en jonge werknemers van de campus om in het centrum te komen wonen velen een belofte voor de nabije toekomst. Maar dan moeten er ook fietsparkeerplaatsen bij en voorzieningen die het voor hen aantrekkelijker maken. En dat werkt dan meteen voor iedereen!

Van parkeerplaats naar groen stadspark

Samen met Paul Treffers en Iny Frints van Tuinen van Zuid konden inwoners aan de slag aan de maquette van het centrum om de openbare ruimte en de gebouwen actief te vergroenen. Unaniem waren de bewoners over de wens om de huidige parkeerplaats voor het stadskantoor te vervangen door een groen stadspark. Ook hier kwam de wens voor meer fijne plekken om elkaar te ontmoeten naar boven. Verder werd het concentreren van de horeca rondom de ingang van de Raadhuisstraat positief ontvangen. Groene daken, gevels en zonnepanelen werden veelvuldig genoemd en de enthousiast meedenkende kinderen dachten zelfs aan een kinderboerderij op het marktplein.

De jeugd kon zich uitleven in de Salmstraat bij de e-sportactiviteiten van ECSplore. Dit is een voorproefje van wat komen kan, want er zijn plannen om dit soort activiteiten een vaste plek in het centrum te geven.

 

Tuinen van Zuid

Wat gebeurt er nu met de ideeën?

De oorspronkelijke publieksmaquette van Het Verspreide Paleis staat nu centraal in het stadskantoor opgesteld, voor iedereen zichtbaar ter inspiratie en oproep om mee te denken over de nieuwe invullingen.

De ideeën die tijdens de open dag zijn opgehaald worden geordend en met elkaar in verband gebracht. Hierdoor worden de ideeën verder gebracht en wordt er gezocht naar mogelijkheden voor de uitvoering ervan. Wie haar of zijn contactgegevens heeft achtergelaten wordt als contact- en klankbordgroep betrokken bij de verdere uitwerking. Wil je je hier ook voor aanmelden of heb je een goed idee? Meld je dan hier aan!

Hoe maak jij de stad?

Contactinformatie

info@stadslabssittardgeleen.nl
Markt 34, 6161 GJ Geleen

Volg ons

Doe mee of stel jouw vraag

11 + 4 =